Super NES (2)

Så var det dags att recensera det gamla Mario-spelet Super Mario World till Super NES.

Så var det dags att recensera det gamla Zelda-spelet The Legend of Zelda: A Link to the Past till Super NES.